KOENG รุ่น KEG-200/15000 ppm

ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบกแล้ว

  • เครื่องมือวิเคราะห์ก๊าซไอเสียหรือเครื่องวัดก๊าซ CO/HC ใช้ระบบการวัดค่าแบบ NDIR ที่่มีค่าความเที่ยงตรงสูง
  • เครื่องวัดก๊าซ CO/HC ใช้งานง่าย สะดวก และมีน้ำหนักเบา
  • เครื่องทดสอบ CO/HC สามารถทำการสอบเทียบค่ามาตรฐานจาก ก๊าซมาตรฐาน ได้ง่าย
  • เครื่องมือวิเคราะห์ก๊าซไอเสียหรือเครื่องวัดก๊าซ CO/HC ผ่านการเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว
  • เครื่องมือวิเคราะห์ก๊าซไอเสียรถยนต์,เครื่องวัดก๊าซ ผ่านการเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว

   เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสียรถยนต์ KOENG รุ่น KEG-200/15000 ppm

คุณลักษณะทางเทคนิคเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ
ระบบเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ NDIR
การวัดปริมาณของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซค์ 0.0    – 10.00 %
ค่าความละเอียดในการอ่านก๊าซคาร์บอนมอนอกไซค์ 0.01%
การวัดปริมาณของก๊าซไฮโดรคาร์บอน 0 – 15,000 ppm
ค่าความละเอียดในการอ่านก๊าซไฮโดรคาร์บอน 1 ppm
ส่วนแสดงผลของอุปกรณ์ LED 4 Digit 7 Segment
ช่องสัญญาณออก (Output) RS232
แหล่งจ่ายไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V  50/60 Hz
อุณหภูมิใช้งาน 0 – 40 องศาเซลเซียส
ขนาดเครื่องทดสอบ (กว้าง x ยาว x สูง) 285 x 410 x 155 มิลลิเมตร
น้ำหนักเครื่องทดสอบ 4.5 kg
Scroll to Top