ตู้ KIOSK ระบบออนไลน์

ตู้ KIOSK รบบออนไลน์ ช่วยลดพื้นที่ และเพิ่มภาพลักษณ์ให้สถานตรวจสภาพดูมีมาตรฐานยิ่งขึ้น ทางบริษัทเป็นผู็ผลิตและจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

หมวดหมู่:

ส่วนประกอบของตู้ Sahavit KIOSK

-จอแสดงผลขนาดใหญ่

-คอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมตรวจสภาพรถระบบออนไลน์

-เครื่องพิมพ์ผล

-เครื่องวัดระดับเสียง

-เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ

-ตัวรับ-ส่งสัญญาณไวไฟ

 

Scroll to Top