เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์

 • เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

  AL-Cloud

  อ่านเพิ่ม
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

  Drunk Buster Goggles

  แว่นจำลองการมีแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ รุ่น Drunk Busters Goggles
  ยี่ห้อ Lifeloc ผลิตจาก Lifeloc Technologies,Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา

  อ่านเพิ่ม
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

  lifeloc รุ่น FC-10

  เพื่อใช้ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจแบบละเอียด  ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจ ชนิดตรวจสอบแบบละเอียดยืนยันผล บอกค่าเป็น (mg% )

  ดูสินค้า
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

  lifeloc รุ่น FC-20BT

  เพื่อใช้ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจแบบละเอียด  ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจ ชนิดตรวจสอบแบบละเอียดยืนยันผล บอกค่าเป็น (mg% ) และสามารถพิมพ์การวัดค่าได้

  อ่านเพิ่ม
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

  lifeloc รุ่น FC-5

  เพื่อใช้ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจ ชนิดตรวจสอบเบื้องต้น (Screening Test) ** โดยไม่ต้องใช้หลอดเป่า **

  ดูสินค้า
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

  SENTINEL

  เครื่องวัดแอลกอฮอล์สำหรับใช้งานในโรงงาน และอุตสาหกรรม ตัวเครื่องแบบติดอยู่กับที่ ออกแบบเพื่อใช้ในโรงงาน มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถเชื่อมต่อกับประตูหมุน เครื่องสแกนนิ้ว หรือพัฒนาตามความต้องการของโรงงานนั้นๆ

  ดูสินค้า
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
Scroll to Top